Προσλήψεις στο Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις στο Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξηςΑνακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2018 και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Αγ. Παρασκευή N. Αττικής Π. Ε. Κτηνιάτρων 8 μήνες 2

Τρίπολη Π. Ε. Κτηνιάτρων 8 μήνες 1
Ηράκλειο Κρήτης Π. Ε. Κτηνιάτρων 8 μήνες 1

Η προκηρυξη εδω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad