ΕΥΔΑΠ: Τι θα ισχύσει για μόνιμες προσλήψεις ΥΕ μέσω ΑΣΕΠ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

ΕΥΔΑΠ: Τι θα ισχύσει για μόνιμες προσλήψεις ΥΕ μέσω ΑΣΕΠ
Με την υπ' αριθ. 19048/07.11.2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη τριακοσίων (300) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων μεσω ΑΣΕΠ, με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των οποίων οι εβδομήντα (70) είναι εργάτες υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Η ΕΥΔΑΠ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ


Την έγκριση της κάλυψης ποσοστού 90% τουλάχιστον από τις εβδομήντα (70) θέσεις εργατών υποχρεωτικής εκπαίδευσης που προκηρύσσονται, όπως αυτές προβλέπονται στην υπ' αριθ. 19048/07.11.2016 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., από άνδρες υποψηφίους για τους εξής λόγους:Η εισαγόμενη απόκλιση δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους και είναι αναγκαία και πρόσφορη για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της Επιχείρησης, δεν αντιβαίνει δε στην αρχή της ισότητας των δύο φύλων εφόσον ο παράγοντας του φύλου διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στην άσκηση των καθηκόντων των υπό πλήρωση θέσεων.

Αυτό επειδή τα καθήκοντα των εργατών της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. συνίστανται σε διάνοιξη χανδάκων σε μεγάλο βάθος σε μόνιμα υγρό και ανθυγιεινό περιβάλλον με χειρωνακτικά μέσα (φτυάρι, κασμάς), σε τομές και αποκατάσταση ασφάλτου για αντιμετώπιση διαρροών του δικτύου ύδρευσης, σε απάντληση υπογείων υδάτων, σε διάνοιξη και καθαρισμό φρεατίων αποβλήτων ακαθάρτων με χρήση πιεστικών μηχανημάτων βαρέως τύπου σε πολύ υψηλή πίεση, σε χρήση κομπρεσέρ, σε επισκευαστικές εργασίες μετά τη διάνοιξη ρεόντων λυμάτων ακαθάρτων, σε φορτοεκφορτώσεις βαρέων υλικών και σε καθόδους με πρόσδεση μεγάλου βάθους σε κεντρικούς αγωγούς λυμάτων με ειδικές στολές και μάσκες οξυγόνου λόγω αναθυμιάσεων.

Επίσης συνεχώς αναγκάζονται να απασχολούνται σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων, ιδιαίτερου ψύχους ή καύσωνα αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους και σε βάρδιες όλο το εικοσιτετράωρο. Από τα διδάγματα της κοινής πείρας και της εμπειρίας της ίδιας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει διαπιστωθεί ότι οι εργασίες αυτές απαιτούν τέτοια μυϊκή δύναμη και σωματική «φυσική» αντοχή που εκ φύσεως δεν διαθέτει η πλειονότητα των γυναικών ώστε η απασχόληση" τους σε αυτές θα είχε ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία της Εταιρείας, η οποία θα επηρέαζε αρνητικά το δημόσιο συμφέρον, την δημόσια υγεία αλλά και θα έθετε σε κίνδυνο την υγεία και την ακεραιότητα τους.

πηγή: dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad