Θέση εργασίας στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017

Θέση εργασίας στο Δήμο Πυλαίας ΧορτιάτηΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ  ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2017-2018 , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού ενός (1) ατόµων εκπαιδευτικού προσωπικού, για την εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητα:

1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ∆ηµοτικής Επιχείρησης (∆/νση : Απ. Σαµανίδη 21, ∆ηµαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301098), κατά τις ώρες 08.00 έως 14.00, από την Πέµπτη 30.11.2017 και για δέκα (10) ηµέρες, έως και την ∆ευτέρα 04.12.2017.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad