435 εποχικές θέσεις για οκτώ μήνες στο Δήμο Αθηναίων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

435 εποχικές θέσεις για οκτώ μήνες στο Δήμο Αθηναίων


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού τετρακοσίων τριάντα πέντε (435) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Δ/νσης Μηχανολογικού (Δ/νσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα), προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διαφαινόμενο κενό λόγω της προγραμματισμένης λήξεως της απασχόλησης εργαζομένων τόσο με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου όσο και μέσω ΟΑΕΔ, αλλά κυρίως για να αντιμετωπισθούν οι αυξημένες ανάγκες όπως αναλυτικά αυτές περιγράφονται στα προαναφερόμενα έγγραφα των εν λόγω Δ/νσεων.

Οι τετρακόσιες τριάντα πέντε (435) θέσεις που αναλύονται ανά Διεύθυνση είναι όμοιες με αυτές που ο Δήμος έχει αιτηθεί για πρόσληψη μονίμου προσωπικού και συγκεκριμένα είναι οι εξής ειδικότητες: 
Α. Γ ια την Δ/νση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης

Τριάντα (30) ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων με άδεια ταχογράφου
Διακόσιοι είκοσι (220) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας – Συνοδοί Απορριμματοφόρων


Εκατόν πενήντα (150) ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
Β. Για την Δ/νση Μηχανολογικού

Δέκα πέντε (15) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων
Δέκα (10) ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
Τρείς (3) ΔΕ Τεχνίτες Γενικά (για επισκευή & συντήρηση αυτοκινήτων- οχημάτων, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση και αντικατάσταση ελαστικών)
Έναν (1) ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου
Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές
Έναν (1) ΔΕ Ταπετσιέρηδες Οχημάτων
Τρείς (3) ΔΕ Τεχνίτες Φανοποιοί

ΑΠΟΦΑΣΗ


πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad