335 άτομα Τακτικού Προσωπικού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

335 άτομα Τακτικού Προσωπικού στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Προκηρύχθηκε από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού η πλήρωση 335 θέσεων Τακτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/11/2017-30/11/2017

Προκήρυξη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad