Προσλήψεις 22 γιατρών στη ΔΕΗ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις 22 γιατρών στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ Α.Ε προκηρύσσει είκοσι δύο (22) θέσεις Ιατρών, με τους οποίους προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου ετήσιας διάρκειας, για την παροχή υπηρεσιών Ιατρικής της Εργασίας προς τις Μονάδες του Ομίλου ΔΕΗ .

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει η κείμενη νομοθεσία, οι υποψήφιοι πρέπει να:

α. Είναι Ιατροί, μέλη Ιατρικού Συλλόγου.

β. Κατέχουν και ασκούν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Σε περίπτωση που δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποψήφιοι με την υπόψη ειδικότητα, θα ακολουθούνται οι προβλέψεις του Ν. 3850/2.6.2010, άρθρο 16, παρ. 2.

γ. Έχουν (οι άνδρες) εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές


Ανακοίνωση ΔΥΑΕ-ΣΜΕ 1/2017

Έντυπο Αίτησης

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Μίσθωσης Έργου(Ιατροί με την ειδικότητα ιατρικής της εργασίας)

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Μίσθωσης Έργου(Ιατροί λοιπών κλινικών ειδικοτήτων)

πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad