Υποβλήθηκαν 2.135 αιτήσεις για 53 θέσεις της προκήρυξης ΑΣΕΠ 13Κ/2017 - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 25 Νοεμβρίου 2017

Υποβλήθηκαν 2.135 αιτήσεις για 53 θέσεις της προκήρυξης ΑΣΕΠ 13Κ/2017

Στο πλαίσιο της Προκήρυξης 13Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 33/19-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα τριών (53) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.), στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και Ερευνών (Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε.) και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, υποβλήθηκαν συνολικά 2.315 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν: 980 αιτήσεις για την κάλυψη 48 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. 272 αιτήσεις για την κάλυψη 3 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. 1.063 αιτήσεις για την κάλυψη 2 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 3.249 και αναλύεται ανά κλάδο - ειδικότητα ως εξής:

 ΚΛΑΔΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 4 
ΠΕ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 10 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 577 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ 26 
ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ 32 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ 4
ΠΕ ΛΟΓΟΠΕΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 70 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2 
ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ 8 
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 325 
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 494 
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ/ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 80 
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 63 
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 57 
ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 155 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 323 
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ) 1019


ΠΗΓΗ: www.diorismos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad