Προσλήψεις 21 ατόμων στον ΕΛΓΟ Δήμητρα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

Προσλήψεις 21 ατόμων στον ΕΛΓΟ Δήμητρα


Το Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη 21 συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Επιχορήγηση του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του Έργου «Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης και καταγραφής της ποσότητας (ποτάμια) και ποιότητας (ποτάμια και λίμνες) των επιφανειακών υδάτων της χώρας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ) με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001336 του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020)» και ΣΑΕ 2017ΣΕ27510121, που αφορούν αντικείμενα που ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τρειςκατηγορίες:
(Α) υδρομετρήσεις – δειγματοληψίες (συμβάσεις με 17 αναδόχους),


(Β) εργαστηριακοί προσδιορισμοί (συμβάσεις με 2 αναδόχους),
και (Γ) υποστήριξη έργου (συμβάσεις με 2 αναδόχους).


πηγή: aftodioikisi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad