19 προσλήψεις στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

19 προσλήψεις στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει με τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για την επιτήρηση και λειτουργία του παραχωρηθέντος χώρου της περιοχής των Λιπασμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη — συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων εποχικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

  • 3 Εργάτες οικοδόμοι
  • 4 Μπουφετζήδες ΔΕ 
  • 6 Νυχτοφύλακες ΥΕ
  • 2 Καθαριστές- καθαρίστριες ΥΕ
  • 2 Διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ
  • 1 Υδραυλικό αποχέτευσης ΔΕ
  • 1 Εργάτης/-τρια Γενικών καθηκόντων ΥΕ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων-εφόσον επιλεγούν- των ειδικοτήτων που είναι υποψήφιοι.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι:

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου & άδειας εργασίας (σε περίπτωση αλλοδαπού).
Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα.
Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας.


Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Κερατσινίου-Δραπετσώνας – Πάρκο Ανδέα Παπανδρέου (Σελεπίτσαρι) από την Τρίτη 21/11/2017 έως και Δευτέρα 27/11/2017 και ώρες 09.00π.μ – 20:00μ.μ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνο 6932541822, 6940841655.

πηγή: e-dimosio.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad