ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 14Κ/2017: 5.030 αιτήσεις για 99 θέσεις -Μπαίνει ένας στους 51 - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 14Κ/2017: 5.030 αιτήσεις για 99 θέσεις -Μπαίνει ένας στους 51Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 14Κ/2017 (ΦΕΚ 35/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ., υποβλήθηκαν συνολικά 5.030 αιτήσεις.Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:
21 αιτήσεις για την κάλυψη 2 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
825 αιτήσεις για την κάλυψη 56 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
3.363 αιτήσεις για την κάλυψη 31 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
821 αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 6.045 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 21
ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 796
ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 29
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 89
ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ 1034
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 2573
ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 54
ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 628
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 821

πηγή: aftodioikisi.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad