Δικηγόρος από Δικηγορική Εταιρία για μόνιμη συνεργασία - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2017

Δικηγόρος από Δικηγορική Εταιρία για μόνιμη συνεργασία

Δικηγορική Εταιρία ζητεί δικηγόρο για μόνιμη συνεργασία με 3ετή έως το ανώτερο 6ετή εμπειρία.

Απαιτείται ουσιαστική και συνεχόμενη ενασχόληση σε θέματα Εμπορικού Εταιρικού και Τραπεζικού Δικαίου καθώς και Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς, Εξαγορών και Συγχωνεύσεων.

Προφίλ υποψηφίου
-Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
-Άριστη χρήση Η/Υ (MS Office, Outlook).
-Ευχέρεια στην επικοινωνία.
-Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και η γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Αποστολή βιογραφικών: secretary@pslegal.gr
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad