Πωλητές και Τεχνικοί Υποστήριξης από την Pegasus - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2017

Πωλητές και Τεχνικοί Υποστήριξης από την Pegasus

ΠΩΛΗΤΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Sales Force & Field Service Engineers)

Εταιρεία στην Ελλάδα, αναζητά πωλητές και τεχνικούς αναλυτικών  οργάνων, αναλωσίμων και εργαστηριακού εξοπλισμού, για  τα  γραφεία  της  στη Θεσσαλονίκη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, και ως προς το γνωστικό πεδίο, Χημικοί, Βιολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί, Τεχνολόγοι Τροφίμων, Ηλεκτρονικοί και λοιπών θετικών επιστημών.
Η απασχόληση αφορά θέση πωλήσεων ή τεχνικής υποστήριξης.

AΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ευχέρεια επικοινωνίας αλλά και αυτενέργεια.
Διαθεσιμότητα ταξιδιών, εντός και εκτός Ελλάδος.
Δίπλωμα οδήγησης και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Γνώση Αγγλικών. Γνώση οποιαδήποτε άλλης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Για Πωλήσεις:

Γνώση τεχνικών χρωματογραφίας και τεχνικών προετοιμασίας δείγματος.
Εμπειρία πωλήσεων - (Σχετική προϋπηρεσία 2-3 ετών προαιρετική)
Ηλικία 25-40 ετών
Για Τεχνική Υποστήριξη:


Εμπειρία υποστήριξης επιστημονικών οργάνων και συστημάτων χρωματογραφίας.
(Σχετική προϋπηρεσία 2-3 ετών προαιρετική)
Ηλικία 25-40 ετών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προφέρει:

Εκπαίδευση εντός και εκτός Ελλάδος.
Άριστο  εργασιακό  περιβάλλον.
Προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης, αναλόγως ικανοτήτων
Αποδοχές βάσει ειδικότητας, απόδοσης και προσόντων.
Το βιογραφικό σας θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και η αποστολή του θα γίνει στην ακόλουθη διεύθυνση: cv@pegasus-united.com
Αναφέρετε τον κωδικό PP1 εάν ενδιαφέρεστε για τις πωλήσεις ή τον κωδικό SP1 εάν ενδιαφέρεστε για την τεχνική υποστήριξη.
Μπορείτε να αναφέρετε και τους 2 κωδικούς εάν θεωρείτε ότι μπορείτε να ανταπεξέλθετε σε οποιαδήποτε εκ των 2 διαθέσιμων θέσεων εργασίας.
Όλες οι υποψηφιότητες θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad