Θέσεις εργασίας Μηχανικών σ' Ελλάδα & Εξωτερικό - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 25 Αυγούστου 2017

Θέσεις εργασίας Μηχανικών σ' Ελλάδα & Εξωτερικό

Η εταιρεία Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ ζητάει Πολιτικό Μηχανικό - Δομοστατικό. Θα πρέπει να έχει σπουδές τουλάχιστον σε μεταπτυχιακό επίπεδο, γνώση Autocad και 2-3 χρόνια εμπειρία σε γραφείο στατικών. CV στο c.maraveas@maraveas.gr (link sends e-mail)

Ζητείται μηχανολόγος μηχανικός, ο οποίος θα εκπαιδευτεί ως επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, ISO 39001 και OHSAS 18001). Προσόντα: Εργατικότητα, εχεμύθεια, γνώση αγγλικών και Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης (Επιθυμητό ιδιόκτητο όχημα), επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. Αποστολή βιογραφικού στο info@theodynamics.gr (link sends e-mail)

Tεχνικό γραφείο με έδρα την Αθήνα, αναζητά αρχιτέκτονα μηχανικό με γνώσεις ΝΟΚ & προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε μελέτες κτιριακών έργων. Απαιτείται άριστη γνώση Cad Software, 3D / Rendering, Office Suite & Αγγλικών. Επιθυμητή η εμπειρία σε ξενοδοχειακά projects. Αποστολή βιογραφικών και περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση: angle.workable.com/jobs/536887

H τεχνική εταιρία ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ ενδιαφέρεται για συνεργασία με Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό με μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή οικοδομικών έργων , αποστολή βιογραφικών στο email: nkoutougias@archetypos.gr (link sends e-mail)

Ζητείται μηχανικός κατεύθυνσης ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου για εταιρεία ανοξειδώτων και εν γένει μεταλλικών κατασκευών / ηλεκτρομηχανικών κατασκευών με διάθεση για δημιουργική απασχόληση. Μεταμορφωση, τηλ. 6942-292203 ή αποστολή βιογραφικού στο info@bronze-inox.gr (link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος για τη Θέση Commissioning / Service Engineer για αποσχόληση σε Ελλάδα και Εξωτερικό (Ιταλία). Απαιτούνται κατανόηση ηλεκτρολογικών και εξοπλισμου μονογραμμικών διαγραμμάτων, αγγλικά σε βασικό επίπεδο, χρήση office και βασική γνώση autocad. Πληροφορίες : Αθ.Δούσης /thanassis.doussis@panmarine.gr (link sends e-mail)/ Panmαrine & Industrial services / www.panmarine.gr / τηλέφωνο : 2104129783.

Ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Θα προτιμηθούν συνεργάτες με προϋπηρεσία στον τομέα της ασφάλειας και υγείας. Αποστολή Βιογραφικών στο email: technical@biosafety.gr (link sends e-mail)

Ζητείται Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ για παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Θα προτιμηθούν συνεργάτες με προϋπηρεσία στον τομέα της ασφάλειας και υγείας. Αποστολή Βιογραφικών στο email: technical@biosafety.gr (link sends e-mail)

Πηγή: https://portal.tee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad