Εισαγωγή στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ για το σχολικό έτος 2017-18 - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Εισαγωγή στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ για το σχολικό έτος 2017-18

Από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού ανακοινώνεται ότι κατά το σχολικό έτος 2017-18, θα εισαχθούν στις Επαγγελµατικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 6.460 µαθητές και µαθήτριες προκειµένου να εκπαιδευτούν σε 31 ειδικότητες µε ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.

H Μαθητεία είναι το σύστηµα Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση του µαθητή στο
Σχολείο µε την εκπαίδευση σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας (on-thejob training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόµενος νέος, εκτός από τις
απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και επαγγελµατική εµπειρία στην αγορά εργασίας. Στη διάρκεια των σπουδών τους οι µαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί
πραγµατοποιούν Μαθητεία σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού ή ∆ηµοσίου Τοµέα σε θέσεις συναφείς µε την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευµα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά µαθήµατα στο σχολείο. Η φοίτηση στις ΕΠΑΣ είναι διετής και οι µαθητές πρέπει να είναι απόφοιτοι της Α΄Τάξης Λυκείου τουλάχιστον.


Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 12-6-2017 έως 31-8-2017 στις Γραµµατείες των Επαγγελµατικών Σχολών του ΟΑΕ∆ κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad