Αιτήσεις έως τις 20 Ιουνίου για την πρόσληψη 348 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 11 Ιουνίου 2017

Αιτήσεις έως τις 20 Ιουνίου για την πρόσληψη 348 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης

Την ανακατάταξη 157 οπλιτών βραχείας ανακατάταξης Ειδικών Δυνάμεων (ΟΒΑ ΕΔ) και άλλων 191 ΟΒΑ στα λοιπά Οπλα και Σώματα στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο δύο ετών με δυνατότητα παρατάσεως ενός έτους προκήρυξε το ΓΕΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου 1990, ενώ για τους εφέδρους θα πρέπει να μην έχουν παρέλθει τα τρία έτη από την ημερομηνία της οριστικής απολύσεώς τους κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. Οσο για τους υπηρετούντες οπλίτες οφείλουν να απολύονται οριστικά από 20 Ιουλίου έως 20 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.


Επίσης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Να έχουν τη σωματική ικανότητα της πρώτης (Ι/1) ή δεύτερης (Ι/2) κατηγορίας,
• Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδή βεβαίωση, ψευδορκία, ψευδή ανωμοτί κατάθεση, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, ψευδή καταμήνυση, συκοφαντική δυσφήμιση κ.λπ., και για οποιοδήποτε έγκλημα του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους μήνυση ή κατηγορία για ανυποταξία ή λιποταξία,
• Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα,
• Να μην έχουν εκπέσει ή υποβιβασθεί του βαθμού τους, ούτε να έχει κινηθεί εναντίον τους η σχετική διαδικασία, καθώς και
• Να μην έχουν απολυθεί για οποιαδήποτε αιτία, όσοι υπηρετούσαν ως μόνιμοι ή εθελοντές οπλίτες ή εθελοντές πενταετούς υποχρέωσης (ΕΠΥ) ή επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ.) ή οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.


Αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τις αθλητικές δοκιμασίες και τα λοιπά διαδικαστικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ, www.army.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad