Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων από τον O.A.E.Δ. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων από τον O.A.E.Δ.

Ο Ο.Α.Ε.∆. θέτοντας ως στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωµένη βιωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τις Συµβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συµβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών).

Επισηµαίνεται ότι µετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούµενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής.

Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Αττικής, θα υλοποιηθεί Πέµπτη 27/4/2017 από τις 09:30 έως τις 15:00 Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί Πέµπτη 27/4/2017 από τις 09:30 έως τις 15:00.


Περισσότερα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad