Κατάρτιση σε εμπόριο και logistics για ανέργους 18 έως 24 ετών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

Κατάρτιση σε εμπόριο και logistics για ανέργους 18 έως 24 ετών

Δύο δράσεις κατάρτισης για νέους υλοποιούν η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ως συνδικαιούχος.

Οι δράσεις αφορούν δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών στους τομείς:
• Εφοδιαστική Αλυσίδα-Logistics, και
• Εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση. Για την άρτια υλοποίησή του προβλέπεται η υλοποίηση «Θεωρητικής Κατάρτισης» 120 ωρών και «Πρακτικής Ασκησης» 260 ωρών ως εξής:
• Υλοποίηση 120 ωρών θεωρητικής κατάρτισης ανά ωφελούμενο σε δύο φάσεις των 60 ωρών η καθεμία,
• Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων ανά ωφελούμενο, και,
• Εξατομικευμένη προσέγγιση-συμβουλευτική υποστήριξη για την προώθηση των ωφελούμενων στην απασχόληση.
Η αποζημίωση κάθε ωφελούμενου για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται σε πέντε ευρώ, ενώ για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης σε τρία ευρώ.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Προθεσμία

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουνίου 2017. Οσο για τη διαδικασία, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, www.sbbe-edu.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad