Δωρεάν σεμινάριο για κοινοτικούς διερμηνείς - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Δωρεάν σεμινάριο για κοινοτικούς διερμηνείς

Το SolidarityNow, με την υποστήριξη του Guerrilla Foundation και σε συνεργασία με τo Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων (ΣΜΑ) και την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου, οργανώνει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κοινοτικών διερμηνέων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.


Στόχος του καινοτόμου προγράμματος Future Interpreters είναι:

η ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων,
η καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους στην παροχή υπηρεσιών κοινοτικής διερμηνείας ή/και διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε διάφορους τομείς όπως το άσυλο, η υγεία, οι δικαστικές και άλλες αρχές, καθώς και σε άλλους τομείς όπου προκύπτουν παρόμοιες ανάγκες,
η σύνδεση με τη σημερινή αγορά εργασίας.
Μέσα από το Future Interpreters το αποτέλεσμα είναι διττό - 105 άτομα θα εκπαιδευτούν θέτοντας τις βάσεις για να απασχοληθούν ως αυριανοί κοινοτικοί διερμηνείς και διαπολιτισμικοί μεσολαβητές. Οι νέες τους αυτές δεξιότητες θα μπορέσουν να συμβάλουν στην παροχή υποστήριξης σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο στη χώρα μας σε μια σειρά από διαδικασίες προς την κοινωνική ενσωμάτωση ή την προετοιμασία τους για μετεγκατάσταση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Μέχρι τις 31 Μαΐου μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους εδώ, όσοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μητρική γλώσσα μία από τις παρακάτω: Φαρσί, Αραβικά, Νταρί, Σορανί, Κιρμαντζί κτλ. και επαρκή γνώση της αγγλικής ή της ελληνικής γλώσσας.
• Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι κάτοικοι Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων και στις δύο πόλεις ανέρχεται στους 105.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου και των σχετικών εξετάσεων, θα παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης από την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ).


Αναλυτικές πληροφορίες: Δωρεάν σεμινάριο για κοινοτικούς διερμηνείς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad