Προσλήψεις 82 ατόμων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Προσλήψεις 82 ατόμων στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)  εκδηλώνει ενδιαφέρον για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ».

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν αίτηση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http: //katartisi.elgo.gr από 19/05/2017 έως και 31/05/2017 και ώρα: 15:00.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad