ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 4Κ/2017: 4.665 αιτήσεις για 70 θέσεις στην ΕΥΑΘ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

ΑΣΕΠ-Προκήρυξη 4Κ/2017: 4.665 αιτήσεις για 70 θέσεις στην ΕΥΑΘ

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 4Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 13/31-3-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά  4.023 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 4.665 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:


ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
2.859
ΔΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
177
ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
470
ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
341
ΔΕ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
41
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ)
284
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ)
75
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ)
75
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
278
ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
65

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad