2 άτομα σε εταιρεία Βιομηχανικών Εκτυπωτών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

2 άτομα σε εταιρεία Βιομηχανικών Εκτυπωτών


Εταιρεία Βιομηχανικών Εκτυπωτών στην Θεσσαλονίκη αναζητά:

α) 1 Ηλεκτρονικό (Άνδρα)

Προφίλ Υποψηφίων:
- Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ Ηλεκτρονικού, Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού
- Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
- Επιθυμητή γνώση Γερμανικής Γλώσσας
- Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία

β) 1 Πωλητή (Άνδρα)

Προφίλ Υποψηφίων
- Απόφοιτος Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ
- Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
- Επιθυμητή γνώση Γερμανικής Γλώσσας
- Επιθυμητή σχετική επαγγελματική εμπειρία

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια των προγραμμάτων (είτε άνεργος άνω των 3 μηνών, είτε άνεργων που λαμβάνει επίδομα ανεργίας).


Αποστολή βιογραφικών: tzimolaka@labelink.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad