130 άτομα στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017

130 άτομα στις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων για τις Παιδικές Εξοχές, ανακοινώνει την πρόσληψη 130 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/05/2017-06/06/2017

Πληροφορίες:
τηλ. 210.52.77.450 κ. Γιαννέλης, 210.52.77.452 κ. Κοτελίδας, 210.52.77.480 κ.κ. Σακελλαρίου, Περουτσέα, Παπουτσίδη, Γιαννίκου,
210.52.77.482 κ.κ. Δουμάζου & Σούφλας & 210.52.77.484 κ.κ. Μούτσελος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad