Ψυχολόγος στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Ψυχολόγος στην ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Για την στελέχωση του προσωπικού του Κέντρου, η Διοίκηση της αµκε ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψηφίους να υποβάλλουν τα βιογραφικά τους για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για µία (1) θέση Ψυχολόγου µερικής απασχόλησης µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.

Απαραίτητα προσόντα:
- Απόφοιτος Τµήµατος Ψυχολογίας Π.Ε.
- Απαιτείται Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
- Προϋπηρεσία
- Συστατικές επιστολές
- Γνώση ξένης γλώσσας (Θα συνεκτιµηθεί γνώση της Αγγλικής γλώσσας)
- Επαρκής γνώση-χρήση Η/Υ

Περισσότερες Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad