Κατάρτιση και πρακτική για 3.600 ανέργους στο εξαγωγικό εμπόριο - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Κατάρτιση και πρακτική για 3.600 ανέργους στο εξαγωγικό εμπόριο

Η πρωτοβουλία, την οποία έλαβαν η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), αφορά 3.600 ανέργους και περιλαμβάνει 380 ώρες κα- τάρτισης, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητικής και 260 ώρες πρακτικής. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν άνεργοι, οι οποίοι:
• Εχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους.
• Είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
• Είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.


Οι ειδικότητες
Οι επιτυχόντες θα καταρτιστούν στις ειδικότητες στελεχών: Διαχείρισης Εξαγωγικών Δραστηριοτήτων, Διεθνούς Εμπορίου και Εξωστρέφειας, Εξαγωγικού Εμπορίου και Υπαλλήλων Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης Εξαγωγών.
Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε επιχειρήσεις σχετικές με τα αντικείμενα κατάρτισης, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, στην Περιφερειακή Ενότητα όπου θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι θα μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.exagogiko-eede.gr. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφόσον επιλεγεί βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων».
Το επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται σε 5,33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλι- στικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων. Αντιστοίχως, το επίδομα άσκησης των ωφελουμένων αντιστοιχεί σε 3,20 ευρώ ανά ώρα με όλες τις κρατήσεις και εισφορές, ενώ η συνολική αξία του ανέρχεται σε 1.471 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad