Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη Μηχανική Κατασκευαστική Α.Ε. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός στη Μηχανική Κατασκευαστική Α.Ε.

Η Μηχανική Κατασκευαστική Α.Ε. με εμπειρία στη μελέτη και κατασκευή τηλεπικοινωνιακών έργων παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα και επιθυμεί να προσθέσει στο δυναμικό της Ηλεκτρολόγο Mηχανικό.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων εντός Ελλάδας
Ομαδικό πνεύμα
Ικανότητα να χρήσης εργαλείων και υλικών
Πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και
Αγγλικής γλώσσας
Ευχαίρια χρήσης Ms-Office & δικτύου Η/Υ
Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και αποτελεσματικότητα στον προγραμματισμό ομαδικής εργασίας.


Aποστολή βιογραφικού: hr@mihaniki.gr (link sends e-mail) (Κωδ.θέσης: ΗΜ317)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad