Διαγωνισμός ασεπ για 48 μoνίμους - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

Διαγωνισμός ασεπ για 48 μoνίμους

Νέο διαγωνισμό αναμένεται να προκηρύξει εντός των ημερών το ΑΣΕΠ. Πρόκειται για την προκήρυξη 3Κ/2017, η οποία μόλις απεστάλη για εκτύπωση στο Εθνικό Τυπογραφείο, βάσει της οποίας θα προσληφθούν 48 μόνιμοι υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου σε τέσσερις φορείς του ιδιωτικού τομέα.

Η κατανομή των θέσεων ανά φορέα έχει ως εξής: ΟΣΕ (35 θέσεις), Ελληνική Στατιστική Αρχή (6 θέσεις), Εθνικό Τυπογραφείο (5 θέσεις) και Εθνική Αναλογιστική Αρχή (2 θέσεις).
Το προσωπικό θα επιλεγεί από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακή, Τεχνολογική, Δευτεροβάθμια και Υποχρεωτική), ενώ στις ειδικότητες που θα προκηρυχθούν περιλαμβάνονται Σταθμάρχες και Κλειδούχοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, πτυχιούχοι Γραφιστικών Τεχνών και Πληροφορικής, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Οικονομολόγοι, καθώς και 


Εργατικό προσωπικό.
Στο μεταξύ, ορίστηκε η προθεσμία για εννέα θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων μέσω της προκήρυξης 1Ε/2017 με αριθμό ΦΕΚ 7/15.02.2017, τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 24 Μαρτίου. Η αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ, μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., Αίτηση για την Προκήρυξη 1Ε/2017, Τ.Θ. 14 308,Τ.Κ. 115 10, Αθήνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad