Επιδοτούμενη εκπαίδευση για 3.000 νέους σε πληροφορική και επικοινωνίες- Αιτήσεις έως 7/4 - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Επιδοτούμενη εκπαίδευση για 3.000 νέους σε πληροφορική και επικοινωνίες- Αιτήσεις έως 7/4

Εως τις 7 Απριλίου θα υποβάλλονται αιτήσεις συμμετοχής στον γ’ κύκλο του προγράμματος του ΣΕΠΕ για «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική, με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών». ​

Το πρόγραμμα αφορά 3.000 ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους και συγχρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ).

Η κατάρτιση θα έχει διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες αφορούν θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση. Θα πραγματοποιηθεί στις εξής διαδοχικές φάσεις:

• Α’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης, 60 ώρες,
• Β’ μέρος Πρακτικής άσκησης, 100 ώρες,• Γ’ μέρος Θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας, 60 ώρες, και

• Δ’ μέρος Πρακτικής άσκησης, 160 ώρες.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης, καθώς και απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Το επίδομα ανέρχεται σε 1.471,60 ευρώ μεικτά, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων.

Δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα περισσότερα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad