124 Διοικητικοί υπάλληλοι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαίκής Ένωσης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

124 Διοικητικοί υπάλληλοι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαίκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα από τον οποίο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων: 124

ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Κατά κανόνα, οι διοικητικοί υπάλληλοι έχουν ως καθήκον την υποβοήθηση όσων ασχολούνται με τη λήψη αποφάσεων κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους στο πλαίσιο του οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν.
Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός με τον οποίο ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους ως διοικητικοί υπάλληλοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Όσοι προσληφθούν στον βαθμό αυτό μετά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού θα αναλάβουν, στο πλαίσιο ομάδας, ένα από τα 3 βασικά είδη καθηκόντων στα θεσμικά όργανα της ΕΕ:

1. διαμόρφωση πολιτικών,
2. παραγωγή έργου,
3. διαχείριση πόρων.

Καταληκτική ημερομηνία: 03-05-2017

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad