Υπεύθυνος Πωλήσεων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2016

Υπεύθυνος Πωλήσεων

Υπεύθυνος Πωλήσεων στην Αλεξανδρούπολη.

Προφίλ Υποψηφίου/ας:
- Ισχυρή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική ικανότητα.
- Πελατοκεντρική φιλοσοφία.
- Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων.
- Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση.
- Θέληση για συνεχή μάθηση και ανάπτυξη.

Γνωσιολογικό / Εμπειρία / Δεξιότητες
- Επιθυμητά Απόφοιτος ΤΕΙ – ΑΕΙ.
- Ευχέρεια γρήγορης κατανόησης αριθμητικών παραστάσεων, πινάκων και γρήγορων υπολογισμών.
- Καλή γνώση αγγλικών
- Γνώση Η/Υ (κυρίως Excel & Power Point)
- Εμπειρία σε τμήμα πωλήσεων (επιθυμητή εμπειρία στο χώρο στου φαρμακείου)
- Δίπλωμα οδήγησης.


Περισσότερες πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad