Εκπαιδευτικοί, γιατροί και μάνατζερ σε ΜΚΟ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Εκπαιδευτικοί, γιατροί και μάνατζερ σε ΜΚΟ

Το προσωπικό θα προσληφθεί με συμβόλαια ορισμένου χρόνου και θα ενισχύσει τις ανάγκες του Συμβουλίου στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα. Ειδικότερα, έως τις 12 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτά βιογραφικά για τις ειδικότητες: Monitoring Evaluation Assistant, Monitoring and Evaluation Officer, στις οποίες αντιστοιχούν από δύο θέσεις για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στις 13 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για βιογραφικά στην ειδικότητα Συμβούλου για Αττική και Λέσβο. Τέλος χρόνου στις 14 Δεκεμβρίου για τέσσερις προσλήψεις σε Αθήνα και Λάρισα. Τις θέσεις θα καταλάβουν από ένας: Community Mobiliser, Δάσκαλος, Συντονιστής Εκπαίδευσης και Καθηγητής. Περιθώριο έως τις 16 του μήνα έχουν οι ενδιαφερόμενοι για εννέα θέσεις στην Αθήνα στις ειδικότητες: Site Operations Officer, Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές με γνώση Φαρσί και Αραβικών, Site Management Support Assistant, Operations Coordinator, Τεχνίτης Γενικών Καθηκόντων, Site Operations Assistant και Deputy Site Management Support Manager. Βιογραφικά: https://drc.dk/about-drc/vacancies/current-vacancies.


Η ΜΚΟ Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναζητά έναν Βοηθό Διοίκησης Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού για τη Θεσσαλονίκη. Ο επιτυχών θα συνάψει τρίμηνη σύμβαση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό έως τις 12 Δεκεμβρίου. Επίσης, θα προσληφθεί ένας Ιατρικός Βοηθός, πτυχιούχος Ιατρικής, με δίμηνη σύμβαση εργασίας. Αιτήσεις έως τις 9 Δεκεμβρίου. Πληροφορίες: www.msf.gr/programmes-in-Greece

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad