Θέσεις εργασίας στην τηλεόραση του ALPHA - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

Θέσεις εργασίας στην τηλεόραση του ALPHA

Alpha-Satellite-Television-Sa Θέσεις Εργασίας

Treasury Finance Manager

Προετοιμασία και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των ταμειακών ροών και προβλέψεων τόσο του τηλεοπτικού σταθμού όσο και της εταιρείας παραγωγής Παρακολούθηση τραπεζικής χρηματοδότησης σε περιοδική βάση για εκτιμήσεις ταμειακών ροών Παρακολούθηση εκθέσεων….

Accounting & Tax Manager

Υπεύθυνος για την επανεξέταση και την επικύρωση των μηνιαίων, τριμηνιαίων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Εποπτεία της λειτουργίας του λογιστηρίου, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad