47 πτυχιούχοι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

47 πτυχιούχοι στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Ερευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«Ενταξη και εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις περιφέρειες Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ Ευαγγελία Τρέσσου, καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης, προτίθεται να συνάψει συμβάσεις εργασίας σε σαράντα επτά (47) άτομα για συνολικό διάστημα έως τις 31 /08/2018.

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι εκπαιδευτικοί και ψυχολόγοι.

Η υποβολή των προτάσεων (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερομένους θα γίνεται στη διεύθυνση:
3ης Σεπτεμβρίου, Πύργος Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΑΠΘ, 2ος όροφος, Τ.Κ. 56124, Θεσσαλονίκη,
τις ώρες 09:00 έως 12:00 έως τις 24-11-2016 και ώρα 12:00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του οικείου τμήματος του επιστπμονικώς υπευθύνου του έργου.


Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 991239/1244

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad