154 προσλήψεις εποχικών στον ΕΛΓΑ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

154 προσλήψεις εποχικών στον ΕΛΓΑ

Σε 154 προσλήψεις εποχικών θα προχωρήσει ο ΕΛΓΑ μετά από απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου

Ειδικότερα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ, Αποστόλου δίνεται η έγκρισή, για ανάληψη υποχρέωσης μέχρι ποσού ύψους 1.850.000,00 € για το έτος 2017 και 800.000,00 € για το έτος 2018, σε βάρος του προϋπολογισμού του (ΕΛ.Γ.Α.) και μέσα στα όρια των πιστώσεων αυτού, προκειμένου ο ανωτέρω Οργανισμός να προβεί στη πρόσληψη 154 ατόμων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για τα επόμενα έτη, ήτοι 2017-2018, δεδομένου ότι οι προσλήψεις του εποχικού προσωπικού διενεργούνται σταδιακά με βάση τις προκύπτουσες ακραίες καιρικές ανάγκες και δεν δύναται η απασχόληση να πραγματοποιηθεί εντός του ίδιου έτους.


Η έγκριση σύμφωνα με την απόφαση παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι ο ΕΛ.Γ.Α. θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να γίνεται υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του ΜΠ Σ

dikaiologitika.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad