Επιστημονικοί Συνεργάτες-Συγγραφείς στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Επιστημονικοί Συνεργάτες-Συγγραφείς στο Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικούς συνεργάτες – συγγραφείς του Υποέργου 6 «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων – απαντήσεων αποτίμησης γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» στο πλαίσιο της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5002002 «Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
- Αποδεδειγμένη εμπειρία (επαγγελματική ή/και διδακτική) συναφή με το Θεματικό Αντικείμενο για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση τουλάχιστον 2 ετών επαγγελματική ή/και 300 ώρες διδακτική
- Αποδεικτικά στοιχεία συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού (τουλάχιστον ένα δείγμα εκπαιδευτικών σημειώσεων ή/και διδακτικού εγχειριδίου κτλ)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2108846852 (Δέσποινα Βαλάση, εσωτ.400) και (Στάθης Κουρτίδης, εσωτ.315)

Σχετικός σύνδεσμος:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad