Πολιτικός Μηχανικός για εταιρεία - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Πολιτικός Μηχανικός για εταιρεία

H ELVAL COLOUR A.E.
ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στον Αγιο Θωμά Βοιωτίας ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Αντικείμενο της θέσης είναι η επίλυση προβλημάτων στην ανάπτυξη και τον σχεδίασμά έργων, ο προϋπολογισμός και οι οικονομικές προβλέψεις αυτών, η προετοιμασία τεχνικών εκθέσεων και σχεδίων, η παροχή τεχνικών συμβουλών, καθώς και η δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με αρχιτέκτονες, κατασκευαστικές εταιρείες και τεχνικά γραφεία.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
• Εμπειρία, τουλάχιστον 3 ετών, σε μεταλλικές κατασκευές.
• Αριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και Η/Υ.
• Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού.
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.elval-colour.com/en/about-us-human-resources-careers

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad