Θέσεις εργασίας στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ - e-theseis.gr

Post Top Ad


Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Θέσεις εργασίας στην ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ – ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ: [Υ-ΓΡ 03/16]

Για τη στελέχωση των διαγνωστικών κέντρων, καθώς και του τηλεφωνικού κέντρου[Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες]

-Πτυχίο  Α.Ε.Ι, Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ.
-Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση στο χώρο της υγείας
-Προϋπηρεσία σε τηλεφωνικό κέντρο
-Γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης
-Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
-Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Πρόσθετες Πληροφορίες


-Συνεχής εκπαίδευση
-Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
-Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Διεύθυνση Αποστολής hr@bioiatriki.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ: [Υ-ΠΦΥ 03/16]

Υπεύθυνο/η Διαγνωστικού Κέντρου (Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας)

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος θα αναλάβει:

[Αρμοδιότητες/Καθήκοντα]
-Την οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο του προσωπικού, καθώς και των Ιατρών της Μονάδας, για την αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση  των πελατών/-επισκεπτών.
-Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία της Μονάδας.
-Την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των νέων εργαζομένων.
-Τη διαχείριση και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.

[Απαραίτητα προσόντα]
-Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ ή αντίστοιχο του εξωτερικού
-Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας ή στον ευρύτερο χώρο της υγείας
-Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
-Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
-Εμπειρία ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού
-Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
-Απασχόληση σε σπαστό ωράριο πρωί – απόγευμα σε μόνιμη βάση
-Γνώσεις Η/Υ
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Πρόσθετες Πληροφορίες


[Προσφέρονται]
-Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών.
-Άριστες συνθήκες εργασίας.
-Συνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο οργανισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους

Διεύθυνση Αποστολής hr@bioiatriki.gr

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΚΤΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ: [ΤΕΧ-0416]

Για τη στελέχωση τμημάτων κλασικού ακτινολογικού, αξονικού και μαγνητικού τομογράφου

[Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες]
-Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον 2 έτη
-Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Ραδιολογίας-Ακτινολογίας
-Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
-Γνώση Η/Υ

Πρόσθετες Πληροφορίες

[Προσφέρονται]
-Συνεχής εκπαίδευση
-Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
-Άριστες συνθήκες εργασίας
-Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια

Διεύθυνση Αποστολής hr@bioiatriki.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΩΝ – ΑΘΗΝΑ – ΚΩΔΙΚΟΣ: [ΑΙΜ-0416]

[Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες]

-Πτυχίο  Α.Ε.Ι.,Τ.Ε.Ι., Ι.Ε.Κ, Νοσηλευτικής
-Απαραίτητη εμπειρία στη λήψη αιμοληψιών
-Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
-Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες
-Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

Πρόσθετες Πληροφορίες

[Προσφέρονται]

-Συνεχής εκπαίδευση
-Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
-Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα  αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια


Διεύθυνση Αποστολής hr@bioiatriki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad