Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας σε Βιομηχανία Τροφίμων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας σε Βιομηχανία Τροφίμων

Βιομηχανία Τροφίμων στο Νομό Μαγνησίας επιθυμεί να προσλάβει

Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας

(Κωδ. Θέσης: ΥΔΠ/Ο2016)

Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Εργοστασίου & Διασφάλισης Ποιότητας.

Περιγραφή καθηκόντων:

Παρακολούθηση, εφαρμογή και συνεχή βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
Πραγματοποίηση ελέγχων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
Τήρηση ποιοτικών προδιαγραφών
Έλεγχος προϊόντων βάσει προτύπων διαχείρισης, ασφάλειας & υγιεινής προϊόντων
Συμμετοχή στη συνεχή βελτίωση της παραγωγής προϊόντων με στόχο την επίτευξη καλύτερων ποιοτικών αποτελεσμάτων
Έλεγχος διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης και διακίνησης προϊόντων
Συμμετοχή στις επιθεωρήσεις από φορείς πιστοποίησης
Επιθυμητά προσόντα:

Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Τροφίμων
5 έτη αντίστοιχη εμπειρία σε οργανωμένο τμήμα διασφάλισης ποιότητας/ ποιοτικού ελέγχου, κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων
Άριστη γνώση προγραμμάτων Η/Υ (ΜS Office)
Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Γνώση HACCP, ISO και άλλων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, όπως BRC, IFS
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Οι υποψήφιοι που διαμένουν στο Νομό Μαγνησίας θα προτιμηθούν
Υπευθυνότητα, ομαδικότητα, προσοχή στην λεπτομέρεια καθώς και οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες είναι απαραίτητα προσόντα για τον ρόλο.

Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις σας στο έπακρο και ενδιαφέρεστε να εργαστείτε σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη εταιρεία, παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσωemail, αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό θέσης, στην ακόλουθη διεύθυνση:mlcv1782@gmail.com

Απόλυτη εχεμύθεια θα τηρηθεί προς όλα τα βιογραφικά.

Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad