Θέσεις εργασίας από ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Θέσεις εργασίας από ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Θέσεις εργασίας από ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας


ΖητείταιΟδηγός

με απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’, Δ’ και Ε’ κατηγορίας.

Απόφοιτος Λυκείου, με υπευθυνότητα και
αγάπη για τα παιδιά, για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και συστάσεις

Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 210 3843038 ή με e-mail:

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

αναγράφοντας τον κωδικό 205.

Περιοχή Αθήνα.

Οδηγός – Θεσσαλονίκη

Ζητείται


Οδηγός

με απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’, Δ’ κατηγορίας.

Απόφοιτος Λυκείου, με υπευθυνότητα και
αγάπη για τα παιδιά για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητη: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και συστάσεις.

Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 2310 270306 ή με e-mail:

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

αναγράφοντας τον κωδικό 232.

Περιοχή Θεσσαλονίκη.

Κοινωνικός Λειτουργός – Αθήνα

Ζητείται

Κοινωνικός Λειτουργός

από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για υλοποίηση
προγράμματος υποστήριξης προσφύγων


Προσόντα:

Πτυχίο κοινωνικής εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία επιθυμητή
Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, ελέγχου
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Περιοχή εργασίας: Αθήνα
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]
αναγράφοντας τον
κωδικό 249.

Κοινωνικός Λειτουργός – Θεσσαλονίκη

Ζητείται:

Κοινωνικός Λειτουργός

για τη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Μεταπτυχιακές σπουδές
Προϋπηρεσία 3 ετών
Επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία σε συναφή αντικείμενο
Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, ελέγχου
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail:
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ],
αναγράφοντας τον κωδικό: 102.

Περιοχή: Θεσσαλονίκη.

Κοινωνικός Λειτουργός – Λάρισα

Ζητείται:

Κοινωνικός Λειτουργός

για τη Λάρισα

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία 3 ετών
Επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία σε συναφή αντικείμενο
Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, ελέγχου
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail:
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ],
αναγράφοντας τον κωδικό: 198.

Περιοχή: Λάρισα.

Κοινωνικός Λειτουργός – Χαλκίδα

Ζητείται


Κοινωνικός Λειτουργός

για τη Χαλκίδα
Απαιτούμενες γνώσεις:

Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και άδεια άσκησης επαγγέλματος
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία 3 ετών
Επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία σε συναφή αντικείμενο
Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, ελέγχου
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail:

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]
αναγράφοντας τον κωδικό 221.
Περιοχή Χαλκίδα.

Συντονιστής – Αθήνα

Ζητείται:

Συντονιστής
από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για
το Τμήμα Στήριξης Παιδιών Προσφύγων.

Απαραίτητα Προσόντα:

Πτυχίο Διεθνών Επιστημών/Σχέσεων ή Διεθνών Σχέσεων Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Σπουδές Διοίκησης/Οικονομίας
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Επαγγελματική ικανότητα και 3ετής εμπειρία σε συναφή αντικείμενο
Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού, ελέγχου
Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας

Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail:
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]
αναγράφοντας τον κωδικό 246.

Περιοχή ΑθήναΨυχολόγος – Θεσσαλονίκη

Ζητείται

Ψυχολόγος

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
Προϋπηρεσία
Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

αναγράφοντας τον κωδικό 245.

Περιοχή εργασίας: Θεσσαλονίκη.

Διερμηνέας

Ζητείται:

Διερμηνέας

από μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Απαραίτητα προσόντα:

Άριστη γνώση Φαρσί
Επιθυμητή προσκόμιση πτυχίου
Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά
Περιοχή εργασίας: Αθήνα

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

αναγράφοντας τον κωδικό 239.

Διερμηνέας – Αθήνα

Ζητείται:
Διερμηνέας

από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την
υποστήριξη προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας

Απαραίτητα προσόντα:

 Άριστη γνώση αραβικών και πολύ καλή γνώση ελληνικών
Επιθυμητή προσκόμιση πτυχίου
Υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά
Αποστείλατε βιογραφικό με e-mail:
[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]
αναγράφοντας τον κωδικό 248.
Περιοχή: Αθήνα.


Διασώστης / Οδηγός Ασθενοφόρου – Μυτιλήνη

Ζητείται

Διασώστης / Οδηγός Ασθενοφόρου

από μη κερδοσκοπικό οργανισμό.

Απαραίτητα προσόντα:

Πιστοποίηση από το ΕΚΑΒ
Εμπειρία στην οδήγηση.
Πλήρης Απασχόληση.

Περιοχή εργασίας: Μυτιλήνη

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail:

[Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ]

αναγράφοντας τον κωδικό 213.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad