Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

H ISD ζητά Μηχανολόγο Μηχανικό Απαραίτητα:- Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις- Εμπειρία σε συντήρηση ανεμογεννητριών ή αεροσκαφών - ’ριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας- Ευχέρεια στην χρήση Η/Υ- Δυνατότητα για ταξίδια Επιθυμητά:- Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Βιογραφικά: anna@isd.gr (link sends e-mail) , τηλ : 210 6895115.

Ζητείται Αρχιτέκτων μηχανικός ή Πολιτικός μηχανικός με εμπειρία στη σύνταξη μελετών και την έκδοση οικοδομικών αδειών για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ. Εμπειρία άνω των δέκα ετών επιθυμητή. Επιθυμητή η αναφορά σε αντιπροσωπευτικά έργα ή/και portfolio. e-mail: secretariat@karfopoulou.gr (link sends e-mail)
Ζητείται αρχιτέκτων ή πολιτικός μηχανικός με εμπειρία στην τακτοποίηση αυθαιρέτων και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για μόνιμη εργασία σε μελετητική εταιρία Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και του Ν.4178/13. Επιθυμητή η αναφορά σε αντιπροσωπευτικά έργα ή/και portfolio. e-mail: secretariat@karfopoulou.gr (link sends e-mail)

Πηγή: https://portal.tee.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad