Αιτήσεις για 160 θέσεις σπουδαστών στην ΕΣΔΔΑ - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

Αιτήσεις για 160 θέσεις σπουδαστών στην ΕΣΔΔΑ


Εκατόν εξήντα σπουδαστές θα εισαχθούν φέτος στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), οι οποίοι όταν αποφοιτήσουν θα προσληφθούν αυτομάτως στο Δημόσιο.

Η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων προκήρυξε τη διενέργεια του 25ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού για τη Σχολή, η οποία για φέτος θα φιλοξενήσει 45 σπουδαστές στο Τμήμα Γενικής Διοίκησης, 20 σπουδαστές στο Τμήμα Αναπτυξιακών - Περιφερειακών Πολιτικών, 40 σπουδαστές στο Τμήμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, 15 σπουδαστές στο Τμήμα Εμπορικών - Οικονομικών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 10 σπουδαστές στο Τμήμα Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας, 10 σπουδαστές στο Τμήμα Ψηφιακής Πολιτικής και 10 σπουδαστές στο Τμήμα Πολιτιστικής Διοίκησης.

Τα κριτήρια
Δικαίωμα συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής που ταυτόχρονα διαθέτουν άριστη γνώση της αγγλικής, ή της γαλλικής, ή της γερμανικής, ή της ιταλικής, ή της ισπανικής γλώσσας.
Ο διαγωνισμός της ΕΣΔΔΑ διενεργείται σε δύο στάδια.
Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει υποχρεωτική γραπτή δοκιμασία των υποψηφίων (στις 26 Νοεμβρίου 2016) στις ενότητες: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους, Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική και Γνώσεις και Δεξιότητες.
Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή και προφορική εξέταση των υποψηφίων σε φάκελο με επίκαιρο θέμα.

Προθεσμία
Οι υποψήφιοι θα πρέπει έως τις 24 Οκτωβρίου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr και εν συνεχεία να ταχυδρομήσουν την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτησή τους, στο Τμήμα Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης της ΕΣΔΔΑ (Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Τ.Κ. 177 78, ΤΑΥΡΟΣ).
Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2131306242, 2131306209, 2131306243, 2131306470, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ (www.ekdd.gr).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad