Εκπαίδευση 1.400 ανέργων σε logistics και εμπόριο - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2016

Εκπαίδευση 1.400 ανέργων σε logistics και εμπόριο

Αιτήσεις δέχεται ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων που αφορά 1.400 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στους τομείς της εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics και εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων, με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής.
Οι ωφελούμενοι μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής τους στις εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και προσόντων θα εισπράξουν εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και εκπαιδευτικό επίδομα 3 ευρώ ανά ώρα πρακτικής άσκησης, δηλαδή συνολικά 1.380 ευρώ.
Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αμβλύνει το βασικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας των περιφερειών του Βορειοελλαδικού Τόξου (δηλ. των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου) που είναι η αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων εργαζομένων στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Στόχος είναι η απορρόφηση των ανέργων από μεταποιητικές επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα.
Διάρκεια 380 ώρες
Η κατάρτιση των ωφελούμενων θα έχει συνολική διάρκεια 380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 260 ώρες πρακτική άσκηση, και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις διαδοχικές φάσεις. Δικαιούχοι είναι άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών, που είναι άνεργοι και κατοικούν στις τέσσερις περιφέρειες του προγράμματος.

Η θεματολογία για την κατάρτιση στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics αφορά 500 άτομα και περιλαμβάνει: Business Logistics Management, Customer Service, Διαχείριση αποθεμάτων, Χειρισμός υλικών, Παραγγελιοληψία και προώθηση παραγγελιών, Υποστήριξη σε ανταλλακτικά και service, Αγορές - Προμήθειες, Διαχείριση επιστροφών, Οργάνωση αποθήκης, Αποθήκευση, Διανομές, Συσκευασία, Supply Chain Management, Σύστημα διαχείρισης αναγκών, Αξιολόγηση προμηθευτών, Κωδικοποίηση προϊόντων και πρώτων υλών.
Η θεματολογία για την κατάρτιση στον τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων αφορά 900 νέους και περιλαμβάνει: Εκπόνηση προϊοντικών ερευνών αγοράς σε χώρες στόχους, Προγράμματα branding και re-branding, Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασίας και ετικέτας, Εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων International Marketing, Προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων, μεμονωμένων επιχειρήσεων, Διοργάνωση ημερίδων παρουσίασης προϊόντων, Συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα προβολής και προώθησης προϊόντων, Συμμετοχή σε κλαδικές επιχειρηματικές αποστολές, σε e-partenariat, Διαδικασίες πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων (π.χ. απόκτηση σήματος CE κ.λπ.), Εξαγωγικές πιστώσεις, factoring κ.λπ., Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής προϊόντων, Ανάπτυξη προγραμμάτων προβολής προϊόντων στο εξωτερικό με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter, Facebook, Youtube κ.λπ.), 
Καταχωρίσεις και διαφημίσεις σε δημοφιλείς ιστότοπους του εσωτερικού και του εξωτερικού, που σχετίζονται με την προβολή και παρουσίαση προϊόντων, Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ομοειδών ή/και συμπληρωματικών προϊόντων, για συγκεκριμένη αγορά στόχο, Απόκτηση γλωσσικών ικανοτήτων, διοικητικών - διαχειριστικών δεξιοτήτων κ.λπ., Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί έως τις 5 Οκτωβρίου και γίνεται μέσω του συνδέσμου στο Διαδίκτυο: www.sbbe-edu.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad