Θέσεις εργασίας στην FORTHNET - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Θέσεις εργασίας στην FORTHNET

Περιγραφή

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει :

VOICE NETWORK ENGINEER



Κωδ. Θέσης:  VNE/16

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:




Εποπτεύει την καθημερινή λειτουργία του δικτύου τηλεφωνίας.
Eποπτεύει και επιλύει προβλήματα του δικτύου τηλεφωνίας.
Επιλύει αναφορές προβλημάτων πελατών και ελέγχει/εκτελεί όπου χρειαστεί το provisioning αυτών.
Υλοποιεί έργα και ενεργοποιεί υπηρεσίες και εντάσσει στην παραγωγή εξοπλισμό σύμφωνα με τις διαδικασίες των τμημάτων σχεδιασμού.
Απαραίτητα Προσόντα

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Θετικής Κατεύθυνσης).
Μεταπτυχιακό Τίτλος σε Τηλεπικοινωνίες ή Πληροφορικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ MSOffice.
Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες

Εμπειρία στη λειτουργία και διαχείριση δικτύων τηλεφωνίας.
Εμπειρία με τεχνολογίες VOIP,IMS,SS7.
Καλή γνώση SIP, SS7 πρωτοκόλλου / Ανάλυση traces
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, κατά προτίμηση σε  τηλεπικοινωνιακό πάροχο.
Εμπειρία με εργαλεία παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύου.
Να διαθέτει ομαδικό πνεύμα, και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
Η εταιρία προσφέρει:

Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας



Αποστολή βιογραφικού εδώ





IP NOC Engineer

Περιγραφή

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει :

IP NOC Engineer

Κωδ. Θέσης: IPNOC 16

O κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για την καθημερινή λειτουργία, την ανάπτυξη και την επίλυση προβλημάτων του IP δικτύου. Υλοποιεί έργα, ενεργοποιεί υπηρεσίες και εντάσσει στην παραγωγή εξοπλισμό σύμφωνα με τις διαδικασίες των τμημάτων σχεδιασμού.

Κύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

• Επίλυση προβλημάτων IP/ΜΕ δικτύου.

• Υλοποίηση υπηρεσιών εταιρικών πελατών στον IP/ME core εξοπλισμό.

• Υλοποίηση νέων έργων κορμού σύμφωνα με τον σχεδιασμό.

• Συμμετοχή σε πιστοποιήσεις της εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Τηλεπικοινωνιών ή και Ηλεκτρονικής)/ Επιθυμητός Μεταπτυχιακός τίτλος σε Τηλεπικοινωνίες.

• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.
• Άριστη γνώση Δικτύων TCP/IP.

Ικανότητες και Δεξιότητες:

• Εμπειρία με IP/ΜΕ δίκτυα και τεχνολογίες νέας γενιάς NGN.

• Εμπειρία με εξοπλισμό δικτύου  Cisco, Juniper.

• Πιστοποιήσεις Cisco (απαραίτητα CCNA,CCNP), Juniper κλπ.

• Εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη ως μηχανικός δικτύων σε τηλεπικοινωνιακό πάροχο.

• Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.

• Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών.

• Δυνατότητα σχεδιασμού και οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου και όγκου εργασίας.

 Η εταιρία προσφέρει:

• Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.

• Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.

• Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας .

Αποστολή βιογραφικού εδώ




SYSTEMS ENGINEER

Περιγραφή

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος  πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών Ψυχαγωγίας και Επικοινωνίας στην Ελλάδα, ζητά να προσλάβει:

 SYSTEMS ENGINEER

Κωδ. Θέσης: SYSENG/0916

Kύριες Αρμοδιότητες της θέσης:

• Σχεδιάζει και υλοποιεί νέες διαδικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές ΙΤ και φροντίζει να τις προσαρμόζει στις νέες τεχνολογικές συνθήκες.
• Παρακολουθεί την απόδοση και λειτουργία των IT/ISP υπηρεσιών μέσω της συνεχούς παρακολούθησης τους (SLA Monitoring) και αντιμετωπίζει άμεσα τα τυχόν προβλήματα ( Incident & Problem Management).
• Συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό του IT, τον προϋπολογισμό, τις προβλέψεις και την εκτέλεση ενεργειών για την επίτευξη του.
• Προγραμματίζει και συντονίζει ενέργειες σχεδιασμού και υλοποίησης νέων υπηρεσιών ΙΤ και τις προσαρμόζει στις νέες τεχνολογικές συνθήκες.
• Σχεδιάζει τη πολιτική ασφάλειας των υπηρεσιών των συστημάτων και του δικτύου του Datacenter.
• Σχεδιάζει μεθόδους παρακολούθησης, στρατηγικές και πλάνα ενεργειών για τη βελτίωση συστημάτων και διαδικασιών, για αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης.
• Προτείνει και συμμετέχει στην επιλογή συνεργατών/προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών ΙΤ, μέσω των διαδικασιών προμηθειών της εταιρίας (έρευνα αγοράς, προδιαγραφές).

Απαραίτητα Προσόντα:

• Πτυχίο ΑΕΙ.
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά).

Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

• Εμπειρία τουλάχιστον 5 έτη σε αντίστοιχη θέση ή εμπειρία όσον αφορά την (υποδομή, δίκτυα, λειτουργικά συστήματα, βάσεις δεδομένων, προγραμματισμός.
• Καλή γνώση IP Routing, TCP/IP Networking.
• Kαλή γνώση LAN,WAN, δικτύων.
• Kαλή γνώση λειτουργικών συστημάτων (Unix, Windows).
• Χρήση και λειτουργία τεχνολογιών Firewalls.
• Xρήση και λειτουργία τεχνολογιών VPN,NAT.
• Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα, ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
• Εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, στην επίλυση προβλημάτων και στη λήψη αποφάσεων.
• Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης νέων τεχνολογιών.

Η εταιρεία προσφέρει:

• Ιδιωτικό Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης.
• Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης.
• Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικού εδώ




Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad