Οινολόγος από την Εταιρεία Κτήμα Πόρτο Καρράς - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Οινολόγος από την Εταιρεία Κτήμα Πόρτο Καρράς

Το Κτήμα Πόρτο Καρράς στη Χαλκιδική που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και στην εμπορία οίνου, και στο οποίο βρίσκεται ένας από τους μεγαλύτερους αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας στην Ευρώπη, επιθυμεί να προσλάβει:
Οινολόγο (code: ΟΕΝ)


Απαραίτητα προσόντα:
•Πτυχίο οινολογίας πανεπιστημίου εξωτερικού (π.χ. diplome national d’ oenologue), ή και εσωτερικού (π.χ. Τ.Ε.Ι.Οινολογίας), ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατεύθυνσης οινολογίας
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία στην οινοποίηση
•Άριστη γνώση αγγλικών
•Άριστη χρήση Η/Υ (Microsoft office)
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας
•Ηλικία έως 35 ετών

<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- new ad for mob --> <br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9626582101319004" data-ad-format="auto" data-ad-slot="7202742778" style="display: block;"></ins><br />
<br />
<script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

Περιγραφή θέσης
Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύθυνος/η για:
•Την εφαρμογή σύγχρονων πρακτικών οινοποίησης
•Τους απαραίτητους εργαστηριακούς ελέγχους για την παρακολούθηση της ωρίμανσης των σταφυλιών, τον έλεγχο της ποιότητάς τους και την εξασφάλιση αυτής, τον προσδιορισμό της κατάλληλης περιόδου για τη συγκομιδή τους
•Την επίβλεψη της διαδικασίας εκχύμωσης των σταφυλιών, την τακτοποίηση και μεταχείριση του χυμού σταφυλιών, καθώς και τη ζύμωση του υλικού των σταφυλιών
•Την οινοποίηση σε όλα τα στάδιά της
•Τη δειγματοληψία, τις οργανοληπτικές και χημικές αναλύσεις κατά τη διάρκεια της οινοποίησης
•Τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας του Η/Μ οινοποιητικού εξοπλισμού
•Την επίβλεψη της υγιεινής όλων των χώρων του οινοποιείου


<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- new ad for mob --> <br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9626582101319004" data-ad-format="auto" data-ad-slot="7202742778" style="display: block;"></ins><br />
<br />
<script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικά σημείωμα με φωτογραφία τους αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπ' όψιν τμήματος προσωπικού, στο fax: 210 9955586 ή στο e-maii: hr@techol.gr.
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad