Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

Εργαστήρια Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων

Ο ΟΑΕ∆ θέτοντας ως στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν
περισσότερους ανέργους, προτίθεται να υλοποιήσει Εργαστήριo Ενεργοποίησης-Κινητοποίησης Ανέργων στo Νοµó Θεσσαλονίκης.

Μέσω του Εργαστηρίου θα παρασχεθεί στους συµµετέχοντες ολοκληρωμένη βιωµατική πληροφόρηση σχετικά µε τις Συµβουλευτικές Υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισµό (Συµβουλευτική Επαγγελµατικού Προσανατολισµού, Συµβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συµβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηµατικών Πρωτοβουλιών).

Επισηµαίνεται ότι µετά τη διεξαγωγή του Εργαστηρίου, οι ωφελούµενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωµένα προγράµµατα συµβουλευτικής.
Το εργαστήριο Ενεργοποίησης για το Νοµό Θεσσαλονίκης, θα υλοποιηθεί
Τετάρτη 28/9/2016 από τις 09:30 έως τις 14:30

Ο ΟΑΕ∆ προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος.
Μπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή στους Εργασιακούς Συµβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕ∆ που είστε εγγεγραµµένος / εγγεγραµµένη.

∆ιευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες
στον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad