Ιατρικός επισκέπτης κτηνιατρικών τροφών - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Ιατρικός επισκέπτης κτηνιατρικών τροφών

Ο πελάτης μας εμπορική εταιρίας διανομής κτηνιατρικών συμπληρωμάτων διατροφής επιθμεί να συνεργαστεί μόνιμα με έναν/μία Ιατρικό Επισκέπτη.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες, θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Κτηνιατρικής, Γεωπονικής ή άλλης ανωτάτης σχολής με εργασιακή εμπειρία στο χώρο της Ιατρικής επίσκεψης.
Στα κύρια εργασιακά τους χαρακτηριστικά θα πρέπει συγκαταλλέγονται η γνώση της Αγγλικής, η γνώση τεχνικών παρουσιάσεων και υπολογιστών γραφείου, οι εξαίρετες επικοινωνιακές ικανότητες και η διάθεση να αμειφθούν με ένα σύστημα που συνδυάζει σταθερό μηνιαίο μισθό και πρόσθετα οικονομικά κίνητρα τα οποία θα καταβάλλονται βάσει του βαθμού επίτευξης των εμποριών τους στόχων. Ευνόητα, θα πρέπει να διαθέτουν άδεια οδήγησης.

Η εταιρία έχει έδρα στο κέντρο της Αθήνας ενώ οι επισκέψεις θα αφορούν κυρίως στο χώρο της Αττικής.
Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία θέλετε να απασχοληθείτε, παρακαλούμε στείλτε στο Info@hrstrategy.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad