Βοηθός Πληροφορικού σε Ναυτιλιακή Εταιρεία - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Βοηθός Πληροφορικού σε Ναυτιλιακή Εταιρεία

Shipping company in Piraeus is looking for, an IT Assistant, with University degree, for vessels' remotely and on board support and troubleshoot problems, fluent in English, preferable 1-2 years experience. Military Obligations fulfilled.


<script async="" src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- new ad for mob --> <br />
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-9626582101319004" data-ad-format="auto" data-ad-slot="7202742778" style="display: block;"></ins><br />
<br />
<script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

E-mail: imancvs@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad