Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ - e-theseis.gr

Post Top Ad


Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2016

Θέσεις εργασίας στα ΕΛΤΑ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαδικασίες αιτήσεις για 91 εποχικούς υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ της Περιφέρειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, εντός προθεσμίας δέκα ημερών και συγκεκριμένα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 – 14:00, στις υπηρεσιακές λειτουργίες των ΕΛ.ΤΑ. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε όλες τις προκηρύξεις των ΕΛΤΑ εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad