Γραμματέας στην εταιρία «Κτήμα Βουρβουκέλη Α.Ε.» - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Γραμματέας στην εταιρία «Κτήμα Βουρβουκέλη Α.Ε.»

Η εταιρία «Κτήμα Βουρβουκέλη Α.Ε.» με έδρα τα Άβδηρα Ξάνθης, που δραστηριοποιείται στον τομέα της αμπελοκαλλιέργειας και της παραγωγής οίνων με ονομασία προέλευσης, επιθυμεί να προσλάβει άτομο για γραμματειακή υποστήριξη.
Περιγραφή Καθηκόντων
Έλεγχος – Έκδοση –Καταχώρηση Παραστατικών
Εκπόνηση διάφορων φορολογικών και τελωνειακών υποχρεώσεων.
Επικοινωνία με πελάτες προμηθευτές.
Λήψη – Αποστολή Παραγγελιών
Αρχειοθέτηση Εγγράφων
Συμμετοχή στη διαδικασία έκδοσης προϋπολογισμών

Επιθυμητά Προσόντων
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
Γνώση λογιστικών εργασιών
Άριστη γνώση Η/Υ και εφαρμογών MsOffice
Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Γραπτά – Προφορικά)
Απαραίτητες ικανότητες παρακολούθησης των εργασιών του εξωτερικού λογιστηρίου.
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες.

Πρόσθετα Προσόντα
Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
Εμπειρία χρήσης ERP
Συστάσεις
Επισύναψη φωτογραφίας του ενδιαφερομένου και συνοδευτικής επιστολής.

Υπευθυνότητα, καλή επικοινωνία, ομαδικότητα, προθυμία, μεθοδικότητα,ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ορθή διαχείριση χρόνου είναι απαραίτητα προσόντα για τον ρόλο.
Προσφέρονται
5ήμερη, 6ώρη εργασία
Άριστο και φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Συνεχής εκπαίδευση στον τομέα δραστηριότητας της εταιρίας.
Δυνατότες εξέλιξης

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω email στην ακόλουθη διεύθυνση: info@ktima-vourvoukeli.gr
http://career.duth.gr/
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad