Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2016

Θέσεις εργασίας Μηχανικών στην Ελλάδα

Η εταιρεία ΧΩΡΟΣ ΣΜ ΑΕ ζητά για πρόσληψη προγραμματιστή κτιριακών συστημάτων αυτοματισμού απόφοιτο ΤΕΙ ή αντίστοιχης σχολής. Γνώση συστημάτων ΕΙΒ ΚΝΧ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά jobs@horos.gr (link sends e-mail) λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας.

Μεγάλη Εξαγωγική Εταιρεία στο τομέα των ηλεκτρικών συσκευών αναζητά για τη θέση του υπευθύνου ποιοτικού ελέγχου ,απόφοιτο Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας με 2 χρόνια προϋπηρεσία. Απαιτείται γνώση Αγγλικών & Η/Υ. αποστολή βιογραφικού: info@mavelec.gr (link sends e-mail)

Από Τεχνική Εταιρεία Μελετών Έργων Υποδομής, ζητούνται: α) μελετητής λιμενικών έργων με πτυχίο μελετητή τουλάχιστον Α' τάξεως και άνω β) μελετητής υδραυλικών έργων με πτυχίο μελετητή τουλάχιστον Α' τάξεως και άνω Αποστολή Βιογραφικών: mfrag@tee.gr (link sends e-mail) ή στο fax. 210 4226959.
Τεχνική εταιρία ζητά πτυχιούχο Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό με 5 έως 10 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε κτηριακές κατασκευές. Απαραίτητη η εμπειρία σε Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίου ΤΕΙ, καλή γνώση αγγλικών, Autocad, MS OFFICE. Αποστολή βιογραφικού: info@pyramisatee.gr (link sends e-mail)

Τεχνική εταιρία ζητά πτυχιούχο Τεχνολόγο Μηχανολόγο ή Τεχνολόγο Ηλεκτρολόγο με 5 έως 10 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε κτηριακές εγκαταστάσεις. Απαραίτητη η εμπειρία σε οικοδομικές και αρχιτεκτονικές εργασίες. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο ΤΕΙ, καλή γνώση αγγλικής γλώσσας και MS OFFICE. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@pyramisatee.gr (link sends e-mail)

Τεχνική Εταιρία Μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων στην Αθήνα, ζητά Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό. Απαραίτητη είναι η γνώση Αγγλικών, η ευχερής χρήση Η/Υ και AutoCAD. Επιθυμητή είναι η σχετική εμπειρία σε μελέτες ή κατασκευή Η/Μ Εγκαταστάσεων. Απαραίτητο μεταφορικό μέσο (κατηγορία Α).Αποστολή Βιογραφικών στο e-mail: mailto:info@gstamatoukos..gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Αυτές είναι οι θέσεις εργασίας που τρέχουν 23/6/2018

Post Top Ad