51 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. - e-theseis.gr

Θέσεις εργασίας και όχι μόνο...


Post Top Ad


Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

51 άτομα με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε.

Η Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. ανακοινώνει τη σύναψη πενήντα μίας (51) συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στην παραγωγή ή παρουσίαση συγκεκριμένου αριθμού εκπομπών των τηλεοπτικών, ραδιοφωνικών ή διαδικτυακών προϊόντων.

Καταληκτική ημερομηνία: 10-10-2016

Για τεχνικά προβλήματα σχετικά με την υποβολή της ΑΙΤΗΣΗΣ μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075992 από 09:00-17:00 ή μέσω email στο webmaster@ert.gr (link sends e-mail). Για λοιπές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210-6075953 από 09:00-17:00.
Περισσότερα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Top Ad